“Zajedno za srećnije detinjstvo”

Projekat “Zajedno za srećnije detinjstvo  realizuje se u okviru programa “Uspešni fandrejzing” koji su pokrenuli USAID i Trag fondacija. Deo fundiranja (za izradu pilota igračaka) projekat je dobio u okviru programa “Podrška razvoju socijalnih preduzeća” koji su pokrenuli Unicredit fondacija i Grupa 484. Projekat se sastoji od razvoja igračke (lutke i kartice za pričanje priča) za podršku razvoja emocija i seminara za edukatore “Razvoj empatije kroz igru”. Projekat realizujemo u saradnji sa Ženskim centrom Užice i Udruženjem Roditelj. Nakon realizacije projekta, igračke želimo da poklonimo Centrima za rani razvoj, dnevnim boravcima i vrtićima u Srbiji.

Fokus projekta „Zajedno za srećnije detinjstvo“ je igra koju posmatramo kao specifično ljudsko pravo svakog deteta prema članu 31 UN Konvencije o dečijim pravima i učenje kroz igru. Igra, ne samo da pomaže detetovom mentalnom i fizičkom zdravlju, već ga uči da preuzima rizik, samostalno rešava problem, razvija empatiju, veštine, maštu, kreativnost, nezavisnost, a pre svega igra pomaže detetu da se na kreativan način izbori za problemima na koje može da naiđe u svom okruženju i svakodnevnom odrastanju. Kroz ovaj projekat želimo da doprinesemo razvoju društvenog, motornog, kognitivnog i kreativnog detetovog izraza, jezika i komunikacije, i pre svega da doprinesemo obogaćivanju inkluzivnog obrazovanja na nivou predškolskog uzrasta.

U okviru našeg projekta, predvideli smo razvoj edukativnih igračaka – alata i seminara za edukatore, prilagođenih potrebama dece predškolskog uzrasta, što će doprineti razvoju i osnaživanju inkluzivnog programa u vrtićima, omogućiti dodatnu edukaciju edukatorima za rad s decom, osnažiti roditelje kao partnere u edukaciji, što će dugoročno doprineti povećanju kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Projekat se može sprovoditi u državnim i privatnim vrtićima u Srbiji, Centrima za rani razvoj, Centru za korektivnu gimnastiku i sl. Namenjen je edukatorima, budućim edukatorima praktičarima i roditeljima.

CILJEVI

  • Podsticanje razvoja i integrisanost dece koja pripadaju osetljivim grupama u grupu vršnjaka bez razvojnih teškoća
  • Razvoj potencijala dece
  • Podizanje nivoa empatije kod dece uzrasta od 4 do 7 godina (razvoj humanog, pomažućeg i empatičnog odnosa)
  • Razvoj društvenih i emotivnih veština dece čime ona stiču alate s kojima umeju da savladaju teškoće i potencijalno frustrirajuće situacije u svakodnevnom životu
  • Razvijanje navika ponašanja u socijalnoj gupi
  • Razvijanje i ispoljavanje mašte, mišljenja i inicijative
  • Građenje čvršćih odnosa između dece, ali i dece i odraslih, smanjenje agresije i nasilja
  • Obogaćivanje edukativnog programa ranog obrazovanja
  • Podrška razvoju inkluzije u vrtićima
  • Uspostavljanje partnerskog odnosa između edukatora i roditelja

This post is also available in: English, French

İstanbulda hizmet veren tıkanıklık açma firmasıdır. İstanbulda hizmet veren tıkanıklık açma firmasıdır. Bağcılarda hizmet veren bağcılar su tesisatçısı 'dır. Beylikduzunde hizmet veren beylikduzu su tesisatçısı 'dır. Kadıköyde hizmet veren kadıköy su tesisatçısı 'dır. Esenlerde hizmet veren esenler su tesisatçısı 'dır. Adalarda hizmet veren adalar su tesisatçısı 'dır. Avcılarda hizmet veren avcılar su tesisatçısı 'dır. Esenyurtda hizmet veren esenyurt su tesisatçısı 'dır. Gaziosmanpaşada hizmet veren gaziosmanpaşa su tesisatçısı 'dır. İstanbulda hizmet veren robotlu tıkanıklık açma servisidir. İyi bir su kaçağı firmasıdır. Cihazlasu kaçağı bulma servisidir.