21st Century Skills

Veštine za superheroje – veštine za 21. vek

Verujemo da su sva deca superheroji i da od najranijeg uzrasta moraju savladati veštine 21.veka kako bi mogla što uspešnije da se snalaze u budućem poslu i životu generalno. Veštine 21. veka su širok pojam i pod njegovo okrilje spada najširi dijapazon znanja, ponašanja i međuljudskih odnosa.

Osnovne veštine 21. veka koje se uče kroz DFC metodologiju jesu:

* kritičko mišljenje

*kreativno rešavanje problema

*liderstvo i pouzdanost

*empatija

*samopouzdanje i samoincijativnost

*fleksibilnost i adaptabilnost

-Informacijska pismenost

-medijska pismenost

*komunikacija i kolaboracija

Deca veštine 21. veka stiču kroz kreativne prakse poput umetnosti, dizajna, kroz izražavanje emocija u različitim situcijama. Pružajući deci priliku da se socijalizuju kroz atmosferu timskog rada, saradnje, deljenja, jednakosti, razvijamo sposobnost za empatijom, filantropijom i građanskom odgovornošću.

Ključni koncept jeste kreativno učenje. Ovo podrazumeva primenu niza metoda koje oslobađaju decu od straha da odgovor može biti pogrešan i da za to mogu biti kažnjenja ili nagrađena. Metodologija učenja veština 21. veka izbegava metod kažnjavanja i nagrade. Jedan od metoda kreativnog rešavanaj problema jeste brejnstorming (brainstorming), analiza i evaluacija. Kreativno rešavanje problema uvek je deo tima, tako da se postiče poštovanje tuđeg mišljenja i primanje povratne informacije kao dragoceno, a ne kao deo namere za kritikovanjem i demotivisanjem. Podstičemo decu nasistemsko mišljenje, što znači da im ukazujemo na to da razmišljaju kako odvojeni delovi neke celine intereaguju i kako se njihova interakcija može menjati u zavisnosti od spoljašnjih i unutrašnjih okolnosti. Drugim rečima, deca uče šta znači kontekstualizacija događaja, što ih čini otvorenijim, fleksibilnijim i tolerantnijim za različite opcije.

GDE PRIMENJUJEMO VEŠTINE  21. VEKA?

Ekologija

Podižemo svest dece o globalnim problemima kao što je ekologija. Deca dobijaju svest o okruženju u kojem žive, povezuju elemente koji ugružavaju okruženje i ohrabrujemo ih da uz stečene veštine naprave male promene.

Kulturna različitost

Dajemo im priliku da sarađuju u grupi sa decom različitih kulturnih iskustava i izvodimo ih van okvira svakodnevnog, čime podstičemo da postavljaju pitanja. Na ovaj način direktno razvijmo empatiju, vršnjačku edukaciju I solidarnost, jer najbolji učitelj detetu je upravo drugodete.

Uradi sam kultura

Kreativnost je misaoni process koji podrazumeva stvaranje novih, boljih, drugačijih i produktivnijih rešenja. Zato je važno razvijati “uradi sam” pristup kod dece. Ohrabrimo decu da budu stvaraoci ,da uče kroz greške, praksu, sticanje veština, zajednički rad jer tako nastaju buduće generacije kreativnih inovatora.

Preduzetništvo/karijera

Učimo ih o značaju preduzetništva, razmenama dobara, načinima proizvodnje i ulozi socijalne ekonomije u društvu u kojem živimo.

Građanska pismenost

Posedovati veštine 21. veka znači biti dobro informisan o pravima koje dete poseduje kao pojedinac, kao dete i kao budući odrastao čovek. Znanje o funkcionisanju demokratskih institucija ohrabruje ga da aktivno učestvuje u donošenju odluka i da menja okruženje u kojem živi.

Medijska pismenost

Veštine 21. veka neminovno pomažu deci da steknu sposobnost kritičkog promišljanja medijskih poruka i slika društva koje mogu biti izmanipulisane. Ovo činimo dajući deci priliku da budu u ulozi kreatora medijskih sadržaja i da sami procene granice društvene manipulacije, te da nauče načine dekodiranja medijskih poruka. Tehnologija je deo svakodnevnog života buduće generacije i što pre steknu punu svest o tome kako da upotrebljavaju tehnologiju, kako da je analiziraju i preko nje komuniciraju, to su veće šanse da imamo odgovorne građane i da smanjimo društvene anomalije poput cenzure, medijske manipulacije, netičkog novinarstva i sl.

İstanbulda hizmet veren tıkanıklık açma firmasıdır. İstanbulda hizmet veren tıkanıklık açma firmasıdır. Bağcılarda hizmet veren bağcılar su tesisatçısı 'dır. Beylikduzunde hizmet veren beylikduzu su tesisatçısı 'dır. Kadıköyde hizmet veren kadıköy su tesisatçısı 'dır. Esenlerde hizmet veren esenler su tesisatçısı 'dır. Adalarda hizmet veren adalar su tesisatçısı 'dır. Avcılarda hizmet veren avcılar su tesisatçısı 'dır. Esenyurtda hizmet veren esenyurt su tesisatçısı 'dır. Gaziosmanpaşada hizmet veren gaziosmanpaşa su tesisatçısı 'dır. İstanbulda hizmet veren robotlu tıkanıklık açma servisidir. İyi bir su kaçağı firmasıdır. Cihazlasu kaçağı bulma servisidir.